دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
تحت تعقیب‌ها (1401) / برت ، جیک، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبرت ، جیک، نویسنده
شماره بازیابی :‭[ج]813/6 ‭ب427ت 1401
عنوان :تحت تعقیب‌ها
تکرار نام مولف :جیک برت
ناشر:تهران : نشر پرتقال
سال نشر :1401
صفحه شمار:358ص
ویژگی :مصور(رنگی)
شابک/شاپا978-600-462-660-6
پیدایش آب و هوا (1393) / یاماس ، آندریو، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهیاماس ، آندریو، نویسنده
شماره بازیابی :‭551/5 ‭ی283پ 1393
عنوان :پیدایش آب و هوا
تکرار نام مولف :اندریو یاماس
ناشر:تهران : پنجره
سال نشر :1393
صفحه شمار:32 ص
شابک/شاپا978-964-222-001-4
قصه‌های دو دقیقه‌ای (1397) / واتسون ، براون، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهواتسون ، براون، نویسنده
شماره بازیابی :‭دا808/83 ‭و226ق 1397
عنوان :قصه‌های دو دقیقه‌ای
تکرار نام مولف :[نویسنده براون واتسون]
ناشر:تهران : انتشارات نخبگان
سال نشر :1397
صفحه شمار:28ص
شابک/شاپا978-600-7970-78-2
نانی نازدار (1396) / گراث ، تونی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهگراث ، تونی، نویسنده
شماره بازیابی :‭دا305/23 ‭گ422ن 1396
عنوان :نانی نازدار
تکرار نام مولف :نووسه‌ر تونی گراس
ناشر:تهران : قدیانی، کتابهای بنفشه
سال نشر :1396
فروست :وردیلانه کان ؛ ۴
صفحه شمار:12ص
شابک/شاپا978-964-536-661-0
من یک موش هستم! (1395) / جعفری ، لاله (1345 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجعفری ، لاله (1345 -)، نویسنده
شماره بازیابی :‭دا130 ‭ج776م 1395
عنوان :من یک موش هستم!
تکرار نام مولف :نویسنده لاله جعفری
ناشر:تهران : امیرکبیر، کتاب‌های شکوفه
سال نشر :1395
فروست :قصه‌های موش کوچولو ؛ قصه‌ی پنجم
صفحه شمار:12ص
شابک/شاپا978-964-300-929-8
می دانی چرا عنکبوت ها تار می تنند؟ و سوال های دیگر درباره حشرات (1391) / اونیل ، آماندا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاونیل ، آماندا، نویسنده
شماره بازیابی :‭031/02 ‭ا898م 1391
عنوان :می دانی چرا عنکبوت ها تار می تنند؟ و سوال های دیگر درباره حشرات
تکرار نام مولف :نویسنده آماندا انیل
ناشر:تهران : مدرسه
سال نشر :1391
فروست :مجموعه کتاب های می دانی چرا؟
صفحه شمار:[32] ص
شابک/شاپا964-385-472-8
آناتومی هنری (1394) / ریشه ، پل ماری لوئی پیر (1849 - 1933م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهریشه ، پل ماری لوئی پیر (1849 - 1933م)، نویسنده
شماره بازیابی :‭743/4 ‭ر956آ 1394
عنوان :آناتومی هنری
تکرار نام مولف :پل ریشر
ناشر:تهران : یساولی
سال نشر :1394
صفحه شمار:114ص
شابک/شاپا978-964-306-479-2
خودباوری (1390)
نوع مدرک:متون چاپی
شماره بازیابی :‭[ج] 158/1 ‭ف294خ 1390
عنوان :خودباوری
تکرار نام مولف :نوشته گروه نویسندگان ؛ ترجمه شهرزاد فتوحی ویرایش عاطفه سلیانی
ناشر:تهران : شرکت انتشارات فنی ایران
سال نشر :1390
فروست :شرکت انتشارات فنی ایران ؛ کتاب شماره ۳۳۴
صفحه شمار:32 ص
شابک/شاپا978-964-389-106-0
عملیات ماهیتابه (1397) / شرودر ، راینر ام (1951 - م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشرودر ، راینر ام (1951 - م)، نویسنده
شماره بازیابی :‭[ج]833/8 ‭ش494ع 1397
عنوان :عملیات ماهیتابه
تکرار نام مولف :راینر‌ماریا شرودر
ناشر:تهران : نشر پرتقال
سال نشر :1397
فروست :ماجرای کمیسر کلیکر ؛ ۱
صفحه شمار:126 ص
ویژگی :مصور
ابعاد :12/5×18/5 س‌م
شابک/شاپا978-600-462-271-4
درمان گیاهی (1373) / جزایری ، غیاث‌الدین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجزایری ، غیاث‌الدین، نویسنده
شماره بازیابی :‭581/634 ‭ج422د 1373
عنوان :درمان گیاهی
تکرار نام مولف :تالیف غیاث‌الدین جزایری
ناشر:[تهران‌] : چاپ و نشر ارمغان
سال نشر :1373
صفحه شمار:[223] ص
ویژگی :مصور
صفحه بعدی

کاربران آنلاین :1